اهداف و برنامه های پژوهشکده

 

 اهداف و برنامه‌های پژوهشکده:
 
 
 
امروزه به دليل محدوديت سرمايه‌گذاری در توسعه شبكه‌های برق، استفاده هر چه بيشتر از ظرفيت‌های انتقال موجود در شبكه تا نزديكی مرزهای امنيتی اجتناب‌ناپذير گرديده است و بخصوص با ایجاد فضای رقابتی ناشی از راه‌اندازی بازارهای برق این امر بیش از پیش گردیده است؛ در عین حال همواره يكی از عوامل محدود‌كننده برای استفاده كامل از ظرفيت‌های موجود شبكه مسائل امنيتی و خطر خاموشی‌ها می‌باشد.
 
 بنابراين حفظ و تأمين امنيت و کیفیت شبكه‌های برق و تجهیزات آن‌ها براي كاهش خطرات يكي از ضرورت‌های حياتی بوده كه می‌بايد در فرآيند برنامه‌ريزی توسعه و بهره‌برداری شبكه سراسری برق كشور مورد توجه قرار گيرد. به منظور داشتن شبکه برق با اطمینان بالا، مطالعات گوناگون و پيچيده فراوانی انجام می‌شود. مطالعات پايداری ديناميكی، مطالعاتی حفاظتی، مطالعات بهره‌برداری و کیفیت توان از مهم‌ترين مطالعات برای اين منظور می‌باشند. پياده‌سازی دانش و بومی‌سازی تكنيک‌ها و روش‌های ارزیابی و ارتقا امنيت و قابلیت اطمینان شبكه برق كشور به‌خصوص در فضای رقابتی بازار برق بسيار ضروری و حياتی می‌باشند. در راستای تحقق توانمندی‌های فوق در داخل كشور، ايجاد مركزی پژوهشی با تمركز بر حل مسائل و مشکلات شبكه‌های برق ضروری می‌باشد.
 
هدف از ايجاد پژوهشكده شبكه‌های پخش انرژی مشاركت در جنبه‌های مختلف مطالعاتی و فن‌آوری در شبكه‌های برق و  پاسخ به  نيازمندی‌های تحقيقاتی کشور در اين حيطه می‌باشد. در اين راستا چهار گروه پژوهشی "نظارت، امنيت و حفاظت شبكه"، "برنامه‌ریزی و کنترل شبکه" ، "مخابرات و سیستم‌های ارتباطی"  و "تجدید ساختار"  گستره عمده‌ای از اين نيازمندی‌ها را پوشش می‌دهد.
 
اهداف و برنامه‌های هریک از گروه‌های پژوهشی به شرح زیر می‌باشد:
 
1- گروه پژوهشی نظارت، امنيت و حفاظت شبكه
 
1)       افزايش امنيت انرژی
 
2)       افزايش رويت‌پذيری شبكه
 
3)       شناسايی، امكان‌سنجی و ارائه روش‌های نوين حفاظت شبكه‌های برق
 
2- گروه پژوهشی برنامه‌ریزی و کنترل شبکه
 
1)       تدوين استانداردها و رويه‌های مطالعات برنامه‌ريزی شبكه‌های برق
 
2)       توسعه ابزارهای محاسباتی و نرم‌افزارهای كاربردی در زمينه طراحی و توسعه شبكه‌های برق
 
3)       مطالعه، امكان‌سنجی و توسعه تجهيزات نوين در برنامه‌ريزی شبكه‌های برق
 
4)       تدوين استانداردها و رويه‌های بهره‌برداری شبكه‌های برق
 
5)       افزايش بهره‌وری شبكه‌های برق
 
6)       افزايش بهره‌وری مديريت و كاركنان شركت‌های برق
 
7)       افزايش بهره‌وری تجهيزات و رويه‌های مديريتی آنها در شركت‌های برق
 
 
 
3- گروه پژوهشی مخابرات و سیستم‌های ارتباطی
 
1)    مطالعه و بررسی زیرساخت‌های مخابراتی، چگونگی نحوه اجرای آن‌ها در مراکز کنترل، نیروگاه‌ها و پست‌ها
 
2)    مطالعات مربوط به نحوه به‌کارگیری سیستم‌های نوین اندازه‌گیری و انتقال داده‌ها از قبیل PMUها در شبکه
 
3)    مطالعات مربوط به امنیت سیستم‌های مخابراتی
 
4)    برگزاری نشست‌ها و جلسات علمی به منظور تبادل اطلاعات مخابراتی و ارتباطی بین کارشناسان، نخبگان و اساتید دانشگاهی و مدیران ارشد صنعت برق
 
4- گروه پژوهشی تجدید ساختار
 
1)    بررسی استراتژی‌های تجدید ساختار صنعت برق در کشور و مقایسه با کشورهای پیشرو
 
2)    بررسی مقررات شرکت‌های توزیع در محیط تجدید ساختار یافته، تعرفه‌ها و قیمت‌گذاری برق
 
3)    تدوین قوانین و رویه‌های بهره‌برداری و مدیریتی در سیستم تجدید ساختار یافته
 
4)    بررسی و مطالعه تامین زیرساخت‌های لازم و راه‌های ارتباطی بین شرکت‌کنندگان و نهادهای نظارتی در بازار برق ایران و بازارهای برق محلی